HMS – Helse, Miljø og Sikkerhet

Ledelse og ansatte skal ta vare på de menneskelige ressurser i bedriften.


Målene våre skal nås gjennom et systematisk HMS-arbeid. Disse målene når vi gjennom bruken av vårt IK/KS-system utarbeidet i samarbeid med InfoTjenester AS og El-Proffen AS.

Ved vårt systematiske arbeid med dette ivaretar vi vårt HMS-arbeid iht. gjeldende lover og regler. Sikkerhet handler om at alle som utfører arbeid skal føle seg trygge.

Vi stiller samme krav til våre samarbeidspartnere og leverandører som vi gjør til oss selv, og vi forventer at våre samarbeidspartnere og leverandører deltar aktivt i arbeidet med å holde arbeidsplassene våre trygge. Dette arbeidet skal også bidra til å forbedre driftssikkerhet og lønnsomhet.


For å oppnå og vedlikeholde et slikt arbeidsmiljø fokuseres det blant annet på følgende:

  • Bedriftshelsetjeneste
  • Kurs
  • Risikoanalyse som utføres på alle jobber
  • Sykefraværsoppfølging
  • Sosiale arrangement

Alle våre ansatte skal og har oppdaterte relevante kurs som ivaretar alle forhold relatert til sikkerhet og et godt arbeidsmiljø.