Sikringskap

Sikringsskap er selve hjertet i et byggs elektriske installasjoner. I sikringsskap finnes hovedsikringer og sikringer for hver enkelt elektriske kurs. Disse sikringene sikrer at man unngår overbelastning av byggets elektriske ledningssystem.

Et nytt sikringsskap gir deg full oversikt

Boligene våre blir stadig mer strømkrevende. Vi installerer nye elektriske apparater som krever mye strøm, eksempelvis elbilladere. Det er trygt å vite at dersom noe ikke fungerer som det skal, f.eks. at fryseren slutter å virke, så gir systemet deg beskjed om dette. Ved å bli mer bevisst strømforbruket sitt, kan man dessuten iverksette ulike tiltak for å redusere energiforbruket.
KNX%20i%20sikringsskap
Eaton-05969

Sikringsskap og økonomi

Kontroll av strømforbruk kommer til å bli enda viktigere når strømleverandørene i løpet av 2021 innfører såkalt effekt-tariff. Dette medfører at strømmen blir dyrere i perioder på døgnet der strømforbruket i husholdningen er på sitt høyeste, eksempelvis morgen og ettermiddag. Når dette inntreffer, kan det være mye å spare på å ha oversikt – og redusere strømforbruket.

ELKO Energy-systemet vil gi deg beskjed når strømforbruket ditt overstiger nivået som utløser effekt-tariffen. Det gir deg muligheten til å gjøre justeringer, eksempelvis å vente med elbil-lading til det blir natt, å utsette klesvask eller skru av tørkeskapet. Muligheten til å fordele strømforbruket over hele døgnet, gjør at du kan spare mye penger på strømregningen.

Kontakt oss for oppgradering av sikringsskap!

Oppgradering av sikringsskap

Sikringsskap skal sørge for at alle i husstanden trygt skal kunne bruke elektriske apparater og installasjoner – uten at det er fare for støt eller overspenning.
For de som bor i eldre boliger, er det derfor spesielt viktig å sjekke at sikringsskap fungerer optimalt. Gamle sikringsskap mangler dessverre flere av de viktige funksjonene som kan være helt avgjørende, når huset fylles med moderne teknologi.

I moderne sikringsskap benyttes det automatsikringer, mens i flere eldre sikringsskap er det vanligvis brukt smeltesikringer i porselen. De sistnevnte sikringene må skiftes ut når de går – i motsetning til de moderne automatsikringene, der man bare kan aktivere disse igjen dersom de utløses. For å unngå overbelastning flere ganger, bør den elektriske kursen der sikringen er utløst sjekkes.

Et nytt sikringsskap inneholder ofte – i tillegg til sikringer – jordfeilbryter, overspenningsvern, kWh-måler eller strømmåler.
Sikringsskap og plassering
Smarte sikringsskap kan rapportere strømforbruk direkte til en mobil–app
Nye sikringsskap
Eldre sikringsskap
Bytte av sikringsskap