Sertifiseringer
logo-ekomnett

Ekomnettautorisasjon

Ekomnettautorisasjon gir mulighet for å utføre installasjon og vedlikehold av alle typer ekomnett som definert i ekomloven.
logo-ansvarsrett

Godkjent for ansvarsrett

Foretak som er sentralt godkjent har kompetanse, erfaring og systemer som er tilpasset deres aktivitet i byggenæringen.
Disse foretakene kan dokumentere at de har:
  • Riktig kompetanse og erfaring fra fagområdet
  • Kvalitetssikringsrutiner
  • Betalt skatter og avgifter
Som valgfri tilleggsinformasjon kan foretaket opplyse at det er godkjent som opplæringsbedrift og at det har en forsikringsordning for de ansatte.
logo-godkjent-laerebedrift

Godkjent lærebedrift

Lærebedriftene gir ungdommer og voksne mulighet til å fullføre en fagutdannelse, og de ivaretar dermed en svært viktig samfunnsoppgave.
logo-achilles-jqs

Achilles JQS Qualified

Achilles sørger for kvalifisert, forståelig og oppdatert informasjon som bidrar til at innkjøpere kan ta bedre beslutninger, og som gir leverandører muligheten til å bli identifisert og plukket ut av de rette innkjøperne.
logo-registrert-elinstallatoer

NELFO

Nelfo er en landsforening i NHO og organiserer elektro-, ekom- og heisbedriftene i tillegg til systemintegratorene.
logo-ofel

Opplæringskontoret for elektrofag

Opplæringskontoret for Elektrofag har som formål å koordinere og effektivisere medlemsbedriftenes opplæringsvirksomhet, samt bidra med god faglig kvalitet over opplæringen.

Andre autorisasjoner/sertifiseringer

Registrert hos DSB som virksomhet som prosjekterer, utfører og vedlikeholder elektriske anlegg.
Godkjent fagarbeider for våtrom iht BVN - FFV.